BuwaCare

Healthy Workplace निर्माणका लागि संचालित स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम |

Right Path Career Counseling ले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आफ्ना सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गराएको छ । “Healthy Workplace “ निर्माण

गरी कर्मचारीहरुलाई नियमित काममा उत्प्रेरित गर्नका लागि वुवाकेयर प्रा.ली को समन्वयमा आफ्ना सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको कार्यालयमै विशेषज्ञ डाक्टर तथा नेपाल ल्याव हाउसको प्रत्यक्ष सहयोगमा उक्त स्वास्थ्य परिक्षण गराएको हो ।

वुवा केयर प्रा.ली ले विशेष गरी वुवा तथा आमाहरु ल्गायत आफ्ना सदस्यहरुको स्वास्थ्य, मनोरञ्जन तथा गुणस्तरिय जिवनयापनमा सहयोग गर्ने गरी आफ्ना विविध प्रकारका सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न ठाँउहरुमा निशुल्क वृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post